fbpx 24. Wrocławskie Targi Dobrych Książek - Hotel Europeum

24. Wrocławskie Targi Dobrych Książek

Serdecznie polecamy kolejną edycję Targów Dobrych Książek, która odbędzie się w dniach 3-6 grudnia w Centrum Kongresowym Hali Stulecia.

Targi to impreza o cha­rak­te­rze kier­ma­szo­wo-pro­mocyj­nym, któ­rej za­daniem jest pro­pa­gowanie li­te­ra­tu­ry o wy­so­kich wa­lo­rach li­te­rac­kich oraz ar­ty­stycz­nych i ty­po­gra­ficz­nych.

Na zainteresowanych czekają aż 134 stoiska wydawnicze oraz wiele atrakcji związanych z literaturą.

Wszystkim odwiedzającym targi oferujemy specjalny rabat cenowy na nocleg ze śniadaniem. Szczegóły dostępne są na stronie wydarzenia.

Zapraszamy!